Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm .

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 330-CV/ĐUK Quán triệt , triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19- KL/TW của Ban Bí thư khóa XI 7 13/08/2018
2 331-CV/ĐUK Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018 11 13/08/2018
3 329-CV/ĐUK Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày truyền thống Chủ tịch Tôn Đức Thắng 7 08/08/2018
4 32-GM/ĐUK GM: Tham gia khóa đào tạo "Quản trị doanh nghiệp" cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu 12 08/08/2018
5 154-TB/DUK TB: Chương trình làm việc tháng 8 năm 2018 của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh 17 30/07/2018
6 01-QĐi/UBKTĐUK QĐi: về tổ chức và hoạt động của tổ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh 31 24/07/2018
7 73-HD/ĐUK HD: Nội dung tuyên truyền tháng 8/2018 20 23/07/2018
8 153-TB/ĐUK TB: Hội nghị lần thứ 16 (Mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II 15 18/07/2018
9 228-BC/ĐUK BC: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 1 17/07/2018
10 229-BC/ĐUK BC: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II nhiệm kỳ 2015-2020 16 17/07/2018
11 230-BC/ĐUK BC: Sơ kết thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 17 17/07/2018
12 231-BC/ĐUK BC: Công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 22 17/07/2018
13 152-TB/ĐUK TB: Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy khối tại kỳ họp thứ 35 (tháng 7 năm 2018) 7 16/07/2018
14 06-HD/ĐTN HD: Xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2020 10 11/07/2018
15 05-HD/ĐTN HD: Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2020 15 11/07/2018
32 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này