Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội và công tác chính trị tư tưởng .

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định giương cao ngọn cờ “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, khát vọng về một đất nước Việt Nam “độc lập - tự do - hạnh phúc”, Đảng Cộng sản Việt Nam hiệu triệu khơi dậy lòng yêu nước của lớp lớp người Việt Nam vùng lên lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân; chiến đấu, lao động và học tập quên mình; không quản ngại gian khổ, hy sinh, giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong cuộc chiến đấu kiên cường bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH). 

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 408-CV/ĐUK Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 21 14/02/2019
2 407-CV/ĐUK Đề nghị hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 26 12/02/2019
3 179-TB/ĐUK TB: Chương trình làm việc tháng 02/2019 của Thường trực, BTV Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh 21 29/01/2019
4 85-HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 02/2019 12 28/01/2019
5 Tài liệu học tập Chuyên đề 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 23 23/01/2019
6 404-CV/ĐUK Công văn về mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 01/2019 67 18/01/2019
7 94-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 44 18/01/2019
8 05-CTr/ĐTN Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019 2 15/01/2019
9 03-CTr/BTGĐUK Chương trình Công tác Tuyên giáo năm 2019 3 14/01/2019
10 401-CV/ĐUK Rà soát việc xếp loại chất lượng TCCSĐ, tập thể cấp ủy, cá nhân ngưởi đứng đầu năm 2018 29 14/01/2019
11 27-TB/UBKTĐUK TB: V/v phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 4 11/01/2019
12 27-TB/UBKTĐUK TB: V/v phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 19 09/01/2019
13 84-HD/ĐUK Hướng dẫn Hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2019 20 08/01/2019
14 398-CV/ĐUK Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương 24 07/01/2019
15 400-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ mười tám (mở rộng) 17 07/01/2019
143 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này