Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 266-BC/ĐUK BC: Tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019 4 12/12/2018
2 391-CV/ĐUK Bổ sung, thay thế báo cáo viên cấp Đảng bộ khối Doanh nghiệp năm 2019 12/12/2018
3 389-CV/DUK Mời dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chuyên đề 2019 47 11/12/2018
4 388-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2018 40 10/12/2018
5 91-KH/ĐUK KH: Mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa V, năm 2018 12 07/12/2018
6 694-QĐ/ĐUK QĐ: V/v Mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa V, năm 2018 07/12/2018
7 Tài liệu Hỏi - Đáp các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 26 30/11/2018
8 261-BC/ĐUK BC: Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018 12 29/11/2018
9 90-KH/ĐUK KH: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 27 29/11/2018
10 16-CV/VPDUK Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, nộp đảng phí quý IV/2018 31 29/11/2018
11 89-KH/ĐUK KH: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng 26 29/11/2018
12 80-HD/ĐUK HD: Nội dung tuyên truyền tháng 12/2018 20 26/11/2018
13 81-HD/ĐUK HD: Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 11 26/11/2018
14 88-KH/ĐUK KH: Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 12 22/11/2018
15 Tài liệu đính kèm Công văn số 368-CV/ĐUK 59 22/11/2018
162 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này