Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 14-QĐi/TU Quy định về tiêu chí đánh giá chât lượng sinh hoạt chi bộ 17 08/10/2018
2 03-HD/TU Hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ 28 08/10/2018
3 346-CV/ĐUK V/v quán triệt, học tập Quy định số 05,06-QĐi/TW, ngáy 28/8/2018 của Ban Bí thư 27 05/10/2018
4 345-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2018 59 04/10/2018
5 160-TB/ĐUK TB: Triệu tập Khóa đào tạo "Quản trị doanh nghiệp" cho các DNN&V trên địa bàn tỉnh Lai Châu 45 02/10/2018
6 161-TB/ĐUK TB: Chương trình làm việc tháng 10 năm 2018 của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh 24 02/10/2018
7 25-QĐ/UBKTĐUK QĐ: ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của UBKT Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh 43 25/09/2018
8 343-CV/ĐUK Khai thác, tuyên truyền nội dung giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 22 24/09/2018
9 77-HD/ĐUK Hướng dẫn Nội dung tuyên truyền tháng 10/2018 19 21/09/2018
10 Tài liệu báo cáo viên tháng 9/2018 39 21/09/2018
11 Tài liệu sinh hoạt chuyên đề Quý IV (gửi kèm Hướng dẫn số 77-HD/ĐUK) 38 21/09/2018
12 30-CV/ĐTN "V/v huy động ĐVTN tham gia dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2018" 30 17/09/2018
13 45-TB/BTCĐUK Thông báo triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018 18 17/09/2018
14 340-CV/ĐUK Về quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW 33 11/09/2018
15 339-CV/ĐUK Mời dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2018 45 07/09/2018
141 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này