Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương .

Ngày 21/5/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Dưới đây là toàn văn Nghị quyết:

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 ĐỀ CƯƠNG Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng 128 11/09/2015
2 06 - TT/TU Thông tri của BTV Tỉnh ủy Về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 98 10/09/2015
3 48 - CT/TW Chỉ thị của ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 560 09/09/2015
4 08 - TB/ĐUK Thông báo Chương trình làm việc tháng 9 năm 2015 Của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Ban Chấp hành Đảng bộ khối 88 01/09/2015
5 01 - CV/VPĐUK V/v Báo cáo công tác xây dựng Đảng và Đảng phí; lĩnh phụ cấp trách nhiệm BCV quý III/2015 133 31/08/2015
6 01- HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015 155 24/08/2015
7 Tài liệu Báo cáo viên tháng 8/2015 89 24/08/2015
8 05-TB/ĐUK Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II 30 21/08/2015
9 04 - TB/ĐUK Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy khối tại kỳ họp thứ nhất tháng 8 năm 2015 41 19/08/2015
10 02-CV/ĐUK Về việc mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ hai (mở rộng) 36 17/08/2015
11 03 - TB/ĐUK Thông báo V/v thay đổi nội dung và thời gian Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2015 32 17/08/2015
12 02 - TB/ĐUK Thông báo về việc Ủy quyền giải quyết công việc 49 11/08/2015
13 01 - TB/ĐUK Thông báo hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2015 43 11/08/2015
14 143-CV/ĐUK V/v tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng 54 07/08/2015
15 82-BC/ĐUK Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới 595 05/08/2015
66 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này