Mọi “kịch bản” biểu tình phi pháp đều thất bại trước khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Gần đây trên mạng xã hội, các thế lực thù địch và phản động kêu gọi "tổng biểu tình" toàn quốc dịp 2-9. Không chỉ lợi dụng mạng xã hội để hô hào, các thế lực này còn "tuyên bố" sẽ liên tiếp phát động biểu tình đến khi nào lật đổ được chế độ cộng sản ở Việt Nam mới thôi.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 54 CV/ĐUK V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ tư (mở rộng) 19 19/02/2016
2 02 HD/ĐTN HD Đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú 11 19/02/2016
3 02 HD/ĐTN HD Đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú 17 19/02/2016
4 17 CV/BTCĐUK V/v Bổ sung lý lịch Đảng viên năm 2015 84 18/02/2016
5 05 CTr/ĐUK Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 47 05/02/2016
6 12 -KH/ĐUK KH tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 79 01/02/2016
7 10 -HD/ĐUK HD Nội dung tuyên truyền tháng 02/2016 39 29/01/2016
8 50 -CV/ĐUK V/v chỉ đạo hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Bính Thân 14 29/01/2016
9 36 -BC/ĐUK BC Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết số 39-NQ/TW của bộ Chính trị, Kế hoạch số 10-KH/TU của ban TV TU về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 44 28/01/2016
10 48-CV/ĐUK Công văn về tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW và Hội nghị Báo cáo viên tháng 01/2016 65 21/01/2016
11 Mẫu phiếu báo cáo viên hàng tháng 145 21/01/2016
12 46 -CV/ĐUK V/v tăng cường nắm tình hình và tuyên truyền Đại hội XII của Đảng 28 20/01/2016
13 34 -TB/ĐUK Thông báo Mời dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 02/2016 69 19/01/2016
14 BTDCCĐB Biểu theo dõi các chi, đảng bộ,UBKT cơ sở chưa xây dựng chương trình,kế hoạch kiểm tra,giám sát năm 2016 39 18/01/2016
15 34 -BC/ĐUK Báo cáo kết quả tổ chức phổ biến,quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 62 13/01/2016
69 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này