Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm .

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 79-KH/ĐUK KH: Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 23 27/04/2018
2 80-KH/ĐUK Kế hoạch Mở lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2018 29 27/04/2018
3 69-KH/ĐUK Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi, đảng bộ cơ sở, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 12 27/04/2018
4 713-CV/CLT V/v ghi số văn bản đối với các tên loại Quyết định cà Quy định 39 24/04/2018
5 292-CV/ĐUK Công văn về mời dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Tỉnh ủy 122 23/04/2018
6 Tài liệu đính kèm Công văn số 292-CV/ĐUK, ngày 23/4/2018 80 23/04/2018
7 66-HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5/2018 29 23/04/2018
8 138-TB/ĐUK Thông báo Hội nghị lần thứ 15 (Mở rộng) BCH Đảng bộ tỉnh khóa II 8 21/04/2018
9 Các quy định, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh 49 20/04/2018
10 213-BC_ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 8 20/04/2018
11 14-CV/VPDUK V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/VPTW cuả Văn phòng Trung ương Đảng 8 20/04/2018
12 Tài liệu Báo cáo viên tháng 4/2018 25 19/04/2018
13 137-TB/ĐUK Thông báo v/v Ủy quyền giải quyết công việc 8 18/04/2018
14 290-CV/ĐUK V/v Đăng ký cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 85 18/04/2018
15 289-CV/ĐUK CV: V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ mười lăm (mở rộng), Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2018 17 16/04/2018
43 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này