Thông báo Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chiều 6/10/2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đã bế mạc sau 5 ngày làm việc. Ban Chấp hành Trung ương đã ra thông báo Hội nghị. Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo:

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 301-CV/ĐUK Mời dự hội nghị toàn quốc Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 58 15/05/2018
2 300-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2018 52 14/05/2018
3 35-TB/BTCĐUK TB: triệu tập lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018 24 14/05/2018
4 Đề cương BC Đề cương báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 56 14/05/2018
5 294-CV/ĐUK Mời dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2018 34 11/05/2018
6 296-CV/ĐUK CV: Quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 23/4/2018 của UBKT TW. 21 11/05/2018
7 67-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948/11/6/2018) 17 03/05/2018
8 140-TB/ĐUK TB: Chương trình làm việc tháng 5 năm 2018 của Thường trực, BTV Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh 33 02/05/2018
9 79-KH/ĐUK KH: Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 27 27/04/2018
10 80-KH/ĐUK Kế hoạch Mở lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2018 35 27/04/2018
11 69-KH/ĐUK Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi, đảng bộ cơ sở, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 14 27/04/2018
12 713-CV/CLT V/v ghi số văn bản đối với các tên loại Quyết định cà Quy định 49 24/04/2018
13 292-CV/ĐUK Công văn về mời dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Tỉnh ủy 506 23/04/2018
14 Tài liệu đính kèm Công văn số 292-CV/ĐUK, ngày 23/4/2018 82 23/04/2018
15 66-HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5/2018 38 23/04/2018
82 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này