Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 316-ĐUK Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục mưa, lũ 14 26/06/2018
2 69-HD/ĐUK Hướng dẫn Nội dung tuyên truyền tháng 7/2018 36 25/06/2018
3 70-HD/ĐUK Hương dẫn tuyên truyền công tác tôn giáo 2019 17 25/06/2018
4 Tài liệu học tập Chuyên đề quý III (kèm theo hướng dẫn số 69-HD/ĐUK) 26 25/06/2018
5 02-QĐi/ĐUK Quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 14 25/06/2018
6 145_TB/ĐUK TB: Kết luận của BTV Đảng ủy khối tại kỳ họp thứ 34 (tháng 6 năm 2018) 4 25/06/2018
7 81-KH/ĐUK KH: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng 68 22/06/2018
8 309-CV/ĐUK Đăng ký mua tài liệu phục vụ Hội nghị học tập, quán triệt, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII 23 18/06/2018
9 310-CV/ĐUK Tăng cường khai thác văn bản trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy khối Doanh nghiệp 13 18/06/2018
10 307-CV/ĐUK Quán triệt và triển khai Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị. 39 07/06/2018
11 306-CV/ĐUK Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018 27 04/06/2018
12 15-CV/ĐUK BC công tác xây dựng Đảng và nộp đảng phí, lĩnh phụ cấp quý II/2018 22 29/05/2018
13 68-HD/ĐUK HD nội dung tuyên truyền tháng 6/2018 24 28/05/2018
14 305-CV/ĐUK Tiếp tục học tập, quán triệt và báo cáo kết quả học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận, quy định... 2 22/05/2018
15 301-CV/ĐUK Mời dự hội nghị toàn quốc Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 58 15/05/2018
130 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này