Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 300-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2018 52 14/05/2018
2 35-TB/BTCĐUK TB: triệu tập lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018 25 14/05/2018
3 Đề cương BC Đề cương báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 56 14/05/2018
4 294-CV/ĐUK Mời dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2018 34 11/05/2018
5 296-CV/ĐUK CV: Quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 23/4/2018 của UBKT TW. 21 11/05/2018
6 67-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948/11/6/2018) 17 03/05/2018
7 140-TB/ĐUK TB: Chương trình làm việc tháng 5 năm 2018 của Thường trực, BTV Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh 33 02/05/2018
8 79-KH/ĐUK KH: Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 29 27/04/2018
9 80-KH/ĐUK Kế hoạch Mở lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2018 35 27/04/2018
10 69-KH/ĐUK Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi, đảng bộ cơ sở, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 15 27/04/2018
11 713-CV/CLT V/v ghi số văn bản đối với các tên loại Quyết định cà Quy định 52 24/04/2018
12 292-CV/ĐUK Công văn về mời dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Tỉnh ủy 1073 23/04/2018
13 Tài liệu đính kèm Công văn số 292-CV/ĐUK, ngày 23/4/2018 82 23/04/2018
14 66-HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5/2018 40 23/04/2018
15 138-TB/ĐUK Thông báo Hội nghị lần thứ 15 (Mở rộng) BCH Đảng bộ tỉnh khóa II 34 21/04/2018
135 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này