Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm .

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 232-CV/UBKTTU V/v triệu tập học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2017 67 08/08/2017
2 216-CV/ĐUK V/v danh sách học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2017 61 04/08/2017
3 102-TB/ĐUK Thông báo chương trình làm việc tháng 8 năm 2017 của Thường trực ,BTV Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh 22 01/08/2017
4 215-CV/ĐUK V/v Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 39 28/07/2017
5 43-HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2017 42 25/07/2017
6 59-KH/ĐUK Kế hoạch khảo sát, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng 36 24/07/2017
7 41-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2017 26 21/07/2017
8 42-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền công tác tôn giáo 2018 26 21/07/2017
9 214-CV/ĐUK V/v mời dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) 75 20/07/2017
10 154-BC/ĐUK Báo cáo v/v người đứng đầu cấp uỷ tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và sử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên 518 19/07/2017
11 57-KH/ĐUK Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 33 14/07/2017
12 56-KH/ĐUK Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 89 14/07/2017
13 Tài liệu Hỏi - Đáp về các Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 189 14/07/2017
14 58-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Kiết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới 19 14/07/2017
15 212-CV/ĐUK V/v gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 32 05/07/2017
35 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này