Thông báo Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chiều 6/10/2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đã bế mạc sau 5 ngày làm việc. Ban Chấp hành Trung ương đã ra thông báo Hội nghị. Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo:

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 02-CTr/BTGĐUK Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2018 27 15/01/2018
2 67-KH/DUK KH thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mịnh" Năm 2018 30 04/01/2018
3 109-QĐ/TW Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 12 03/01/2018
4 159-BC/ĐUK Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017 11 05/09/2017
5 111-CV/VPĐUK V/v/ Báo cáo công tác xây dựng Đảng và nộp đảng phí, lĩnh phụ cấp trách nhiệm BCV quý III/2017 30 05/09/2017
6 47-HD/ĐUK Hướng dẫn công tác tuyên truyền tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-/7/11/2017 15 01/09/2017
7 107-TB/ĐUK Thông báo Chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh 4 01/09/2017
8 14-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 4 31/08/2017
9 440-QĐ/ĐUK Quyết định v/v thành lập Đảng bộ Công ty Xăng dầu Lai Châu 33 31/08/2017
10 46-HD/ĐUK Hướng dẫn Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng" 12 31/08/2017
11 60-KH/ĐUK Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 73 30/08/2017
12 61-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 33 30/08/2017
13 Tài liệu Báo cáo viên tháng 8/2017 31 28/08/2017
14 45-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền công tác phối hợp giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2017 12 28/08/2017
15 225-CV/ĐUK V/v tiếp tục đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 12 28/08/2017
83 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này