Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Các quy định, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh 48 20/04/2018
2 213-BC_ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 1 20/04/2018
3 14-CV/VPDUK V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/VPTW cuả Văn phòng Trung ương Đảng 3 20/04/2018
4 Tài liệu Báo cáo viên tháng 4/2018 20 19/04/2018
5 137-TB/ĐUK Thông báo v/v Ủy quyền giải quyết công việc 5 18/04/2018
6 290-CV/ĐUK V/v Đăng ký cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 56 18/04/2018
7 289-CV/ĐUK CV: V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ mười lăm (mở rộng), Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2018 16 16/04/2018
8 602-QĐ/ĐUK Quyết định thành lập tổ xây dựng đề cương, viết báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hôi Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 2 12/04/2018
9 288-CV/ĐUK V/v giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 24 05/04/2018
10 546-CV/TU V/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị 31 30/03/2018
11 77-KH/ĐUK KH thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới 25 29/03/2018
12 06-TT/TU Thông tri lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 17 23/03/2018
13 Tài liệu báo cáo viên tháng 3 23 23/03/2018
14 65-HD/ĐUK Hướng dẫn Nội dung tuyên truyền tháng 4/2018 14 21/03/2018
15 Tài liệu gửi kèm Hướng dẫn số 65-HD/ĐUK 42 21/03/2018
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này