Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 388-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2018 45 10/12/2018
2 91-KH/ĐUK KH: Mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa V, năm 2018 21 07/12/2018
3 694-QĐ/ĐUK QĐ: V/v Mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa V, năm 2018 12 07/12/2018
4 265-BC/ĐUK BC: Kết qủa tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 2018; tuyên truyền về công tác người cao tuổi năm 2018; hoạt động văn hóa văn nghệ 1 07/12/2018
5 Tài liệu Hỏi - Đáp các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 31 30/11/2018
6 261-BC/ĐUK BC: Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018 16 29/11/2018
7 90-KH/ĐUK KH: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 34 29/11/2018
8 16-CV/VPDUK Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, nộp đảng phí quý IV/2018 36 29/11/2018
9 89-KH/ĐUK KH: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng 45 29/11/2018
10 80-HD/ĐUK HD: Nội dung tuyên truyền tháng 12/2018 21 26/11/2018
11 81-HD/ĐUK HD: Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 13 26/11/2018
12 88-KH/ĐUK KH: Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 12 22/11/2018
13 Tài liệu đính kèm Công văn số 368-CV/ĐUK 63 22/11/2018
14 368-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2018 57 21/11/2018
15 367-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW8, khóa XII 45 20/11/2018
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này