Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 323-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ mười bảy (mở rộng) 41 10/07/2018
2 72-HD/ĐUK HD: Tuyên truyền thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng 42 05/07/2018
3 Tài liệu Hỏi - Đáp các Văn kiện Hội nghị Trung ương 7, khoá XII 74 03/07/2018
4 226-BC/ĐUK BC: Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2018 12 29/06/2018
5 82-KH/ĐUK KH: Về xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân 4 27/06/2018
6 315-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII 46 26/06/2018
7 150-TB/ĐUK Thông báo Ủy quyền giải quyết công việc 23 26/06/2018
8 316-ĐUK Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục mưa, lũ 13 26/06/2018
9 69-HD/ĐUK Hướng dẫn Nội dung tuyên truyền tháng 7/2018 34 25/06/2018
10 70-HD/ĐUK Hương dẫn tuyên truyền công tác tôn giáo 2019 16 25/06/2018
11 Tài liệu học tập Chuyên đề quý III (kèm theo hướng dẫn số 69-HD/ĐUK) 23 25/06/2018
12 02-QĐi/ĐUK Quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 14 25/06/2018
13 145_TB/ĐUK TB: Kết luận của BTV Đảng ủy khối tại kỳ họp thứ 34 (tháng 6 năm 2018) 4 25/06/2018
14 81-KH/ĐUK KH: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng 59 22/06/2018
15 309-CV/ĐUK Đăng ký mua tài liệu phục vụ Hội nghị học tập, quán triệt, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII 22 18/06/2018
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này