Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 34 -BC/ĐUK Báo cáo kết quả tổ chức phổ biến,quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 60 13/01/2016
2 01/CT-TTg Chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 4 13/01/2016
3 09-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016 57 11/01/2016
4 41 -CV/ĐUK V/v tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội XII của Đảng 88 06/01/2016
5 33 -TB/ĐUK Thông báo chương trình làm việc tháng 01 năm 2016 của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Ban Chấp hành Đảng bộ khối 35 04/01/2016
6 08 -HD/ĐUK HD Tổ chức phổ biến, quán triệt nhanh các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 BCH TW Đảng (khóa XI) 58 31/12/2015
7 38 -CV/ĐUK V/v Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 59 31/12/2015
8 10 -KH/ĐUK KH Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 58 29/12/2015
9 Nghị quyết số 39-NQ/TW 33 29/12/2015
10 07 -HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 01/2016 42 25/12/2015
11 36 -CV/ĐUK V/v giới thiệu Báo cáo viên cấp Đảng bộ khối Doanh nghiệp năm 2016 34 23/12/2015
12 09 -KH/ĐUK Mở lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2015 24 23/12/2015
13 28 -BC/ĐUK Tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) 38 18/12/2015
14 12/CT-UBND Chỉ thị v/v không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc,ngày trực 28 12/12/2015
15 26 -BC/ĐUK Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 98 11/12/2015
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này