Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 210-CV/ĐUK V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ mười một (mở rộng) 37 27/06/2017
2 40-HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7/2017 29 27/06/2017
3 209-CV/ĐUK V/v mời dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 51 26/06/2017
4 151-BC/ĐUK Báo cáo tình hình hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 38 26/06/2017
5 01-KH/BTGĐUK Kế hoạch khảo sát, nắm tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, của Tỉnh, Đảng bộ khối 23 26/06/2017
6 150-BC/ĐUK Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 23 23/06/2017
7 208-CV/ĐUK V/v triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ hai năm 2017 13 21/06/2017
8 148-BC/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 5 19/06/2017
9 39-HD/ĐUK Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 31 15/06/2017
10 95-CV/ĐTN V/v huy động ĐVTN tham gia Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu năm 2017" 19 14/06/2017
11 375-CV/TU Về một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trước, trong và sau Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ tư tại tỉnh Lai Châu 19 13/06/2017
12 10-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 38 03/06/2017
13 12-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 30 03/06/2017
14 11-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 37 03/06/2017
15 205-CV/ĐUK V/v Điều chỉnh đối tượng tham gia hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Đảng bộ khối năm 2017 32 02/06/2017
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này