Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 154-BC/ĐUK Báo cáo v/v người đứng đầu cấp uỷ tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và sử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên 512 19/07/2017
2 57-KH/ĐUK Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 31 14/07/2017
3 56-KH/ĐUK Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 89 14/07/2017
4 Tài liệu Hỏi - Đáp về các Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 166 14/07/2017
5 58-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Kiết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới 18 14/07/2017
6 212-CV/ĐUK V/v gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 32 05/07/2017
7 211-CV/ĐUK V/v phát động Cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 34 05/07/2017
8 THỂ LỆ Cuôc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017" 18 05/07/2017
9 Quy định Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"giai đọan 2015-2020 4 05/07/2017
10 100-TB/ĐUK Thông báo chương trình làm việc tháng 7/2017 của Thường trực, BTV Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh 15 03/07/2017
11 152-BC/ĐUK Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2017, nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2017 28 03/07/2017
12 17- TT/ĐTN Thông tri triệu tập Đại biểu dự Hội nghị BCH Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh mở rộng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2014-2017 1 03/07/2017
13 Tài liệu báo cáo viên tháng 6-2017 61 30/06/2017
14 99-TB/ĐUK Thông báo Hội nghị lần thứ 11 (Mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II 4 30/06/2017
15 95-TB/ĐUK Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy khối tại kỳ họp thứ 21 (tháng 6 năm 2017) 11 28/06/2017
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này