Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 14-CV/VPDUK V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/VPTW cuả Văn phòng Trung ương Đảng 13 20/04/2018
2 Tài liệu Báo cáo viên tháng 4/2018 29 19/04/2018
3 137-TB/ĐUK Thông báo v/v Ủy quyền giải quyết công việc 8 18/04/2018
4 290-CV/ĐUK V/v Đăng ký cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 168 18/04/2018
5 289-CV/ĐUK CV: V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ mười lăm (mở rộng), Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2018 18 16/04/2018
6 602-QĐ/ĐUK Quyết định thành lập tổ xây dựng đề cương, viết báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hôi Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 10 12/04/2018
7 288-CV/ĐUK V/v giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 39 05/04/2018
8 546-CV/TU V/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị 35 30/03/2018
9 77-KH/ĐUK KH thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới 77 29/03/2018
10 207-BC/ĐUK Báo cáo kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 6 29/03/2018
11 06-TT/TU Thông tri lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 56 23/03/2018
12 Tài liệu báo cáo viên tháng 3 43 23/03/2018
13 65-HD/ĐUK Hướng dẫn Nội dung tuyên truyền tháng 4/2018 19 21/03/2018
14 Tài liệu gửi kèm Hướng dẫn số 65-HD/ĐUK 48 21/03/2018
15 277-CV/ĐUK V/v Bổ sung nội dung Công văn số 274-CV/ĐUK ngày 02/03/2018 của ĐUK Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu 44 16/03/2018
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này