Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 08-ĐL/ĐUK Điều lệ giải Cầu lông Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV năm 2018 19 16/03/2018
2 64-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền về công tác người cao tuổi năm 2018 17 12/03/2018
3 274-CV/ĐUK V/v trưng tập vận động viên tham gia Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ IV-2018 40 02/03/2018
4 273-CV/ĐUK Công văn về đăng ký mô hình "Dân vận khéo" và triển khai thực hiện tốt công tác dân vận năm 2018 75 02/03/2018
5 272-CV/ĐUK Công văn về tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện 63 02/03/2018
6 Tài liệu gửi kèm Công văn số 272CV/ĐUK, ngày 02/3/2018 36 02/03/2018
7 13-CV/VPĐUK V/v Báo cáo công tác xây dựng Đảng và nộp đảng phí, lĩnh phụ cấp trách nhiệm BCV quý I/2018 84 01/03/2018
8 Biểu mẫu kèm theo công văn số 13-CV/VPĐUK 27 01/03/2018
9 63-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống mua bán người và thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018 17 28/02/2018
10 199-BC/ĐUK BC Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" 220 27/02/2018
11 132-TB/ĐUK Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy tại kỳ họp 29 (tháng 02 năm 2018) 16 27/02/2018
12 60-HD/ĐUK Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 21 27/02/2018
13 61-HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung tuyển truyền tháng 3/2018 37 27/02/2018
14 197-BC/ĐUK Báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 22 23/02/2018
15 270-CV/ĐUK V/v Đôn đốc việc thực hiện soạn thảo văn bản, quản lý, thu và nộp đảng phí 144 06/02/2018
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này