Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay .

Tại Đại hội XII, nội dung xây dựng Đảng được hình dung một cách toàn diện, không chỉ là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn đặc biệt nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức, nói rộng hơn là xây dựng Đảng về văn hóa, đưa văn hóa vào trong Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, để thúc đẩy xã hội phát triển bền vững, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh cầm quyền của Đảng, không ngừng bồi đắp mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, củng cố và phát huy niềm tin của nhân dân với Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 228-QĐ/ĐUK BC: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 16 17/07/2018
2 229-BC/ĐUK BC: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II nhiệm kỳ 2015-2020 9 17/07/2018
3 230-BC/ĐUK BC: Sơ kết thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 11 17/07/2018
4 231-BC/ĐUK BC: Công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 16 17/07/2018
5 06-HD/ĐTN HD: Xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2020 9 11/07/2018
6 05-HD/ĐTN HD: Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2020 13 11/07/2018
7 322-CV/ĐUK Mời dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 7/2018 23 10/07/2018
8 323-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ mười bảy (mở rộng) 38 10/07/2018
9 72-HD/ĐUK HD: Tuyên truyền thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng 32 05/07/2018
10 Tài liệu Hỏi - Đáp các Văn kiện Hội nghị Trung ương 7, khoá XII 49 03/07/2018
11 226-BC/ĐUK BC: Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2018 9 29/06/2018
12 82-KH/ĐUK KH: Về xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân 2 27/06/2018
13 315-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII 43 26/06/2018
14 150-TB/ĐUK Thông báo Ủy quyền giải quyết công việc 21 26/06/2018
15 316-ĐUK Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục mưa, lũ 13 26/06/2018
63 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này