Trang chủ Trang Đảng uỷ khối doanh nghiệp Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân điển hình
(Ngày đăng :31/05/2016 4:09:30 CH)


Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

(laichau.gov.vn) Sáng (29/5), Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Tẩn Vản Pao – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW từ ngày 19/5/2015 – 19/5/2016, dưới sự lãnh, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, tác phong công tác. Qua đó, tích cực gắn các nội dung học tập, làm theo Bác với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào thi đua lao động, sản xuất; đền ơn đáp nghĩa; thể dục thể thao…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tẩn Vản Pao – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn các tập thể, cá nhân thuộc các chi, Đảng bộ trực thuộc được biểu dương tại Hội nghị tiếp tục là những tấm gương sáng trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục gắn việc học tập, làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng đạo đức và lối sống...

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát động phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ 19/5/2016 – 19/5/2017./.

Tin liên quan

Sửa đổi lối làm việc(24/01/2018 7:13:52 SA)

Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(01/03/2017 2:06:52 CH)

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(24/08/2016 8:15:20 SA)

Biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân điển hình(31/05/2016 3:52:24 CH)

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(18/05/2016 9:13:30 CH)

Tin mới nhất

Thông báo Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII(08/10/2018 9:05:53 SA)

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 8(06/10/2018 8:12:24 CH)

Quy định số 05-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kết nạp người vi phạm chinh sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng(06/10/2018 6:09:49 SA)

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XII(04/10/2018 4:17:32 CH)

Khai mạc Hội nghị Trung ương 8(02/10/2018 12:17:13 CH)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này