Trang chủ Trang Đảng uỷ khối doanh nghiệp Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
(Ngày đăng :13/05/2016 4:20:32 CH)


(laichau.gov.vn) Trang thông tin điện tử Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh xin giới thiệu những hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 qua những bức ảnh đẹp về Bác Hồ đi bầu cử và Bác Hồ với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhằm cung cấp thông tin và giúp cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phát huy quyền dân chủ, hăng hái tham gia bầu cử đúng luật, an toàn…

Chiều ngày 26/4/2016, triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” đã khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên, đại diện các cơ quan ở Trung ương và Hà Nội, các cơ quan thông tấn, báo chí cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Cách đây 70 năm, ngày 6/01/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội nước ta đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các thế hệ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân…

Thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch  Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016), Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”.

Với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị mọi mặt về tư tưởng, chính trị và tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946-1960), về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sau đó; khẳng định mục tiêu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự lựa chọn những đại biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại các cơ quan quyền lực nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong sạch, vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Triển lãm gồm hai nội dung chính:

Phần I. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946

Cùng với việc chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa I, để cổ vũ, động viên nhân dân cả nước tích cực thwucj hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, ngày 5-1-1946, trước Tổng tuyển cử một ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu: "Ngày mai là một ngày đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ", "là ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu tận dụng, hưởng quyền dân chủ của mình... Ngày mai, dân ta sẽ tỏ cho các chiến sĩ ở miền Nam rằng: Về mặt trận quân sự, thì các chiến sĩ dùng súng đạn mà chống quân thù. Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn". Vì thế mà "ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do"... Hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6-1-1946, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta từ Bắc chí Nam, trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nô nức tham gia bầu cử, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 thành công, Quốc hội khóa I (1946 - 1960) ra đời gồm 403 đại biểu. 

Phần II. Các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (1960 - 2016)

Theo đó, Quốc hội khóa II (1960 - 1964) được bầu ngày 8-5-1960, gồm 453 đại biểu. Quốc hội khóa III (1964 - 1971) được bầu ngày 26-4-1964, gồm 455 đại biểu. Quốc hội khóa IV (1971 - 1975) được bầu ngày 11-4-1971, có 420 đại biểu. Quốc hội khóa V (1975 - 1976) có 424 đại biểu, được bầu ngày 6-4-1975. Quốc hội khóa VI(1976-1981) - Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất được bầu ngày 25-4-1976, với 492 đại biểu.Quốc hội khóa VII (1981 - 1987) được bầu ngày 26-4-1981, gồm có 496 đại biểu. Quốc hội khóa VIII (1987-1992) được bầu ngày 19-4-1987, có 496 đại biểu. Quốc hội khóa IX (1992-1997) được bầu ngày 19-7-1992, gồm có 395 đại biểu. Quốc hội khóa X (1997 - 2002) được bầu ngày 20-7-1997, gồm 450 đại biểu. Quốc hội khóa XI (2002 - 2007) được bầu ngày 19-5-2002, có 498 đại biểu. Quốc hội khóa XII (2007-2011) được bầu ngày 20- 5- 2007, có 493 đại biểu. Quốc hội khóa XIII (2011-2016) được bầu ngày 22-5-2011, với 500 đại biểu.

Triển lãm dành một phần giới thiệu những hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 để ngày bầu cử Quốc hội thực sự là ngày hội đại đoàn kết của toàn dân.    

 

Những hình ảnh về Bác Hồ đi bầu cử

Bài viết “Tìm người tài đức” của Bác năm 1946 đăng trên Báo Cứu quốc số 411 ngày 20/11/1946.

Giấy chứng minh Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chứng nhận cụ Hồ Chí Minh là đại biểu tỉnh Hà Nội tại Đại hội đại biểu toàn quốc năm 1946.

Nhân dân lao động Thủ đô Hà Nội cổ động cho ngày Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 6/1/1946./ 

 

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cuộc Tổng tuyển cử trong cả nước năm 1946, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch nước.

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu Quốc hội đầu tiên của Hà Nội ra mắt cử tri tháng 2/1946.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận lá phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa II ngày 8/5/1960. 

 

Tận tay Bác bỏ lá phiếu bầu cử tại Hà Nội năm 1960.

 

Bác Hồ tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội và khu phố Ba Đình ngày 25/4/1965.

 

Thẻ cử tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp ngày 15/4/1965.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi chuyện một cử tri cao tuổi sau khi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Khóa II.

 

Bác thăm khu vực bầu cử A.10, Khu Ba Đình, Hà Nội tháng 4 năm 1964.

 

Bác hồ tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ngày 27/4/1969. Năm cuối cùng Bác bầu cử trước khi qua đời.

 

 

Tin liên quan

117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo TW, Nxb CTQG - 2007)(22/12/2018 5:12:03 SA)

117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo TW, Nxb CTQG - 2007)(22/12/2018 5:17:04 SA)

117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo TW, Nxb CTQG - 2007)(22/12/2018 5:19:44 SA)

117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo TW, Nxb CTQG - 2007)(22/12/2018 5:40:22 SA)

Sửa đổi lối làm việc(24/01/2018 7:13:52 SA)

Tin mới nhất

Bước khởi đầu quan trọng (03/01/2019 3:05:26 CH)

Học tập nghị quyết của Đảng không chỉ là đảng viên (03/01/2019 2:37:01 CH)

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2018: Sự lan tỏa của những gam màu sáng (02/01/2019 10:30:43 SA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, năng động, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp (02/01/2019 10:41:06 SA)

Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững (02/01/2019 10:35:30 SA)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này