Trang chủ Trang Đảng uỷ khối doanh nghiệp Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sửa đổi lối làm việc
(Ngày đăng :24/01/2018 7:14:31 SA)

(laichau.gov.vn) Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin liên quan

Sửa đổi lối làm việc(24/01/2018 7:13:52 SA)

Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(01/03/2017 2:06:52 CH)

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(24/08/2016 8:15:20 SA)

Biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân điển hình(31/05/2016 3:52:24 CH)

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(18/05/2016 9:13:30 CH)

Tin mới nhất

Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm (16/08/2018 9:41:37 CH)

Tổng Bí thư: Học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi thiết thân (16/08/2018 9:24:20 CH)

Chống “tham nhũng vặt” - một nhiệm vụ trọng tâm không chỉ của năm 2018 mà cả nhiều năm sau(09/08/2018 9:42:45 SA)

Đi trước mở đường, đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống(09/08/2018 9:34:57 SA)

Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân(29/07/2018 3:05:34 CH)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này