Trang chủ Trang Đảng uỷ khối doanh nghiệp Tin tức

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh: Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và Hội nghị báo cáo viên tháng 02/2018
(Ngày đăng :07/02/2018 7:30:20 SA)


Đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Bí thư Đảng ủy tặng Giấy khen cho 03 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

(laichau.gov.vn) Ngày 06/02, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và Hội nghị báo cáo viên tháng 02/2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Lý Công Hà, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp; các đồng chí thuộc các Ban Đảng tỉnh theo dõi Đảng bộ Khối; đại diện cấp ủy các chi bộ cơ sở; các đồng chí báo cáo viên của Đảng bộ Khối, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm UBKT các đảng ủy cơ sở và các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. 

 

Tại Hội nghị này, các đại biểu đã được nghe, quán triệt, triển khai các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả việc thực hiện Bản ký kết sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của các doanh nghiệp trong Khối năm 2017; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; kết quả xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của các chi, đảng bộ cơ sở; báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; báo cáo kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2017; dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2018; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

 

Nội dung Hội nghị báo cáo viên tháng 02/2018, các đại biểu được thông tin, quán triệt: Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư quy định công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 17- CT/TW, ngày 4/01/2018 của Ban Bí thư về lãnh đạo Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chỉ thị số 21- CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; tình hình an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội nước ta và của tỉnh năm 2017, dự báo tình hình và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

 

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Khối: Đảng bộ Khối có 23/24 chi, đảng bộ hoạt động ổn định; có 17 chi, đảng bộ doanh nghiệp kinh doanh đảm bảo kế hoạch, kinh doanh tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Đảng bộ đạt 1.428 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 7,6 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 54,7 tỷ đồng; lương bình quân đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng. Trong đó: Khối thương mại - dịch vụ phát triển tương đối ổn định, giữ được thị trường truyền thống, xây dựng được kế hoạch kinh doanh phù hợp, đảm bảo được các dịch vụ, nguồn hàng đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên thị trường. Khối kinh doanh - tổng hợp đảm bảo duy trì hoạt động tốt, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các đối tác, khách hàng trong việc sử dụng điện, xăng dầu và các dịch vụ bưu chính, viễn thông. Kịp thời lãnh đạo đơn vị duy trì tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển về vốn sản xuất, bảo đảm tốt chất lượng phục vụ, quản lý, khai thác các dịch vụ; các chỉ tiêu đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Khối dịch vụ nông nghiệp đã chủ động ngay từ đầu vụ, đảm bảo hệ thống kênh mương, bám sát tình hình diễn biến thời tiết và nhu cầu sản xuất để phục vụ công tác tưới tiêu; cung ứng các vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,… đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân trong tỉnh. Khối kinh doanh- dịch vụ công phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017.  Khối Ngân hàng cơ bản chủ động bám sát các quy định, chính sách, triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, tiện ích cho khách hàng. Nguồn vốn huy động tiếp tục tăng trưởng ổn định; nợ xấu được kiểm soát trong giới hạn; các ngân hàng thương mại đã có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội có chính sách tín dụng phù hợp với người dân. Đa số các đơn vị có mức tăng trưởng và thu nhập người lao động đạt khá. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra và thực hiện thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016.

 

Năm 2017, Đảng ủy khối và cấp ủy các doanh nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đề ra, có nhiều doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực đạt kết quả khá, tăng so với cùng kỳ năm trước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quan tâm, tích cực đổi mới hình thức phương pháp tuyên truyền, đặc biệt là giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp gắn với văn hóa doanh nghiệp; công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được các cấp ủy trú trọng chỉ đạo, chế độ, nội dung sinh hoạt ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy ở các tổ chức cơ sở Đảng. Công tác củng cố tổ chức Đảng, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, công tác phát triển đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên được quan tâm hơn và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ và hoạt động có hiệu quả. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện đúng theo quy định, công tác an ninh trật tự, an toàn cơ quan được đảm bảo. Thực hiện các mục tiêu năm 2017: Cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu, có 02 mục tiêu là không hoàn thành (về kết nạp đảng viên; trên 95% doanh nghiệp bảo toàn, phát triển vốn, SXKD có lợi nhuận, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước).

 

 Về kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng: Tổng số TCCSĐ tính đến 31/12/2017 là 24; số TCCSĐ được đánh giá chất lượng là 23, bằng 95,8% tổng số TCCSĐ. Kết quả phân loại: TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh là 17, chiếm 70,8% tổng số TCCSĐ (TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là 4, chiếm 23,5% trong tổng số TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh); TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ là 4, chiếm 16,67% so với tổng số TCCSĐ; TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ là 02, chiếm 8,3%.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đề ra 8 mục tiêu, 7 nhiệm vụ và 4 giải pháp. Trong đó, phấn đấu 100% đảng viên, trên 98% quần chúng được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trên 95% doanh nghiệp bảo toàn, phát triển vốn, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước; trên 90% doanh nghiệp đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, BHXH, BHYT, THTN theo quy định; 95% trở lên đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 95% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, 48% trở lên TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh (trong đó 20% TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu); kết nạp 40 đảng viên trở lên; 100% các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS theo quy định; trên 85% các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh; 100% cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng chống tham nhũng; bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2018; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Đảng uỷ, trực tiếp là các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy tiếp thu, hoàn thiện và ban hành kịp thời, sát với yêu cầu thực tiễn.

 

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lần này và đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện có hiệu quả 7 nhiệm vụ chủ yếu năm 2018: bám sát các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, của ngành, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, kịp thời xây dựng bổ sung phương án SXKD theo hướng đổi mới nâng cao năng suất lao động, lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp, tìm kiếm thị trường mới, tăng cường liên doanh liên kết, thu hút đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền đúng định hướng nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Đảng uỷ Khối; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; đổi mới mạnh mẽ nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo quy định; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; đảm bảo việc mở các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đã đề ra; xây dựng, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm tốt các hoạt động an sinh xã hội.

 

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh vào cuộc sống, trọng tâm là việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII); các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là việc tổ chức quán triệt học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Quy định 109-QĐ/TW; tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018; không khí vui xuân đón tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018; tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau tết Mậu Tuất 2018.

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tặng Giấy khen cho 03 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017 và 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013 - 2017). 

 

Tin liên quan

Bước khởi đầu quan trọng (03/01/2019 3:05:26 CH)

Học tập nghị quyết của Đảng không chỉ là đảng viên (03/01/2019 2:37:01 CH)

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2018: Sự lan tỏa của những gam màu sáng (02/01/2019 10:30:43 SA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, năng động, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp (02/01/2019 10:41:06 SA)

Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững (02/01/2019 10:35:30 SA)

Tin mới nhất

Bước khởi đầu quan trọng (03/01/2019 3:05:26 CH)

Học tập nghị quyết của Đảng không chỉ là đảng viên (03/01/2019 2:37:01 CH)

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2018: Sự lan tỏa của những gam màu sáng (02/01/2019 10:30:43 SA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, năng động, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp (02/01/2019 10:41:06 SA)

Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững (02/01/2019 10:35:30 SA)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này