Trang chủ Trang Đảng uỷ khối doanh nghiệp Tin tức

Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020
(Ngày đăng :07/09/2017 9:48:20 CH)


Đ/c Đặng Quốc Đảm - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT ĐUK chủ trì Kỳ họp

(laichau.gov.vn) Sáng ngày 07/9/2017, tại Hội trường Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Kỳ họp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Quốc Đảm - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, UBKT Đảng ủy khối đã xem xét, kết luận các nội dung về kiểm tra đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Viễn thông Lai Châu trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; việc thu, nộp đảng phí và quản lý, sử dụng tài chính đảng. Kết quả giám sát chuyên đề đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Công ty Xăng dầu Lai Châu trong việc quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ II; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty Xăng dầu Lai Châu, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

UBKT Đảng ủy khối đã đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 8 tháng đầu năm, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2017.

 

* Đối với UBKT Đảng ủy Khối: Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy: Hoàn thành các cuộc kiểm tra kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; tổng kết quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện nhiệm vụ của UBKT Đảng ủy: Hoàn thành các cuộc kiểm tra kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2017 của UBKT Đảng ủy đã đề ra; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề; đôn đốc tổ chức đảng, đảng viên chấp hành thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối và của cấp trên.

 

* Đối với các chi, đảng bộ cơ sở, UBKT đảng ủy trực thuộc: Chủ động triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2017 bảo đảm tiến độ thời gian. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017. Quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối (theo Kế hoạch số 60-KH/ĐUK, ngày 30/8/2017 của BTV Đảng ủy khối). Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự theo quy định./.

Tin liên quan

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân(13/12/2018 10:13:18 SA)

Vận động, đoàn kết nông dân trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước(13/12/2018 9:45:26 SA)

Để quy định trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống(06/12/2018 9:07:01 SA)

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng họp phiên đầu tiên (06/12/2018 8:42:09 SA)

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2018(29/11/2018 1:59:51 CH)

Tin mới nhất

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân(13/12/2018 10:13:18 SA)

Vận động, đoàn kết nông dân trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước(13/12/2018 9:45:26 SA)

Để quy định trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống(06/12/2018 9:07:01 SA)

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng họp phiên đầu tiên (06/12/2018 8:42:09 SA)

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2018(29/11/2018 1:59:51 CH)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này