Trang chủ Trang Đảng uỷ khối doanh nghiệp Văn bản Tỉnh

Các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy khóa XIII
(Ngày đăng :06/12/2016 3:37:09 CH)

(laichau.gov.vn)

(1) Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020”.

 

(2) Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”.

 

(3) Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”.

 

(4) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020”.

 

(5) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020”.

 

(6) Đề án tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định số 132-QĐ/TU, ngày 26/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

(7) Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định số 150-QĐ/TU, ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

(8) Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cấp cơ sở, giai đoạn 2016 - 2020, theo Quyết định số 153-QĐ/TU, ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

(9) Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất hàng hóa nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016 - 2020, theo Quyết định số 174-QĐ/TU, ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

(10) Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

 

(11) Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

 

(12) Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. (VĂN BẢN MẬT, ĐÃ PHOTO GỬI CÁC CHI, ĐẢNG BỘ)

 

(13) Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

 

(14) Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 - 2020. (VĂN BẢN MẬT, ĐÃ PHOTO GỬI CÁC CHI, ĐẢNG BỘ)

 

(15) Kết luận số 01-KL/TU, ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 16/7/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) nhằm đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp đến năm 2020.

 

(16) Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 16/3/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) và định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu đến năm 2020.

Tin liên quan

Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.(06/01/2017 9:24:25 SA)

Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(06/01/2017 9:27:03 SA)

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.(06/01/2017 9:16:05 SA)

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.(06/01/2017 9:13:09 SA)

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.(06/01/2017 9:10:57 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ(18/09/2018 3:40:26 CH)

Mọi “kịch bản” biểu tình phi pháp đều thất bại trước khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam(01/09/2018 5:50:55 CH)

Cảnh giác, kiên quyết, kiên trì làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch (31/08/2018 12:25:15 CH)

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ Báo cáo viên năm 2018(31/08/2018 8:18:15 SA)

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018(30/08/2018 10:49:01 SA)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này