Trang chủ Trang Đảng uỷ khối doanh nghiệp Văn bản Tỉnh - Đảng bộ khối Doanh nghiệp

Các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy khóa XIII
(Ngày đăng :06/12/2016 3:37:09 CH)

(laichau.gov.vn)

(1) Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020”.

 

(2) Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”.

 

(3) Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”.

 

(4) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020”.

 

(5) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020”.

 

(6) Đề án tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định số 132-QĐ/TU, ngày 26/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

(7) Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định số 150-QĐ/TU, ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

(8) Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cấp cơ sở, giai đoạn 2016 - 2020, theo Quyết định số 153-QĐ/TU, ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

(9) Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất hàng hóa nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016 - 2020, theo Quyết định số 174-QĐ/TU, ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

(10) Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

 

(11) Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

 

(12) Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. (VĂN BẢN MẬT, ĐÃ PHOTO GỬI CÁC CHI, ĐẢNG BỘ)

 

(13) Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

 

(14) Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 - 2020. (VĂN BẢN MẬT, ĐÃ PHOTO GỬI CÁC CHI, ĐẢNG BỘ)

 

(15) Kết luận số 01-KL/TU, ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 16/7/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) nhằm đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp đến năm 2020.

 

(16) Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 16/3/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) và định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu đến năm 2020.

Tin liên quan

Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị(24/11/2018 2:55:39 CH)

Quy đinh, hướng dẫn của Tỉnh ủy về sinh hoạt chi bộ(24/11/2018 2:14:20 CH)

Các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ II, giai đoạn 2015 - 2020(21/10/2018 9:29:30 CH)

Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.(06/01/2017 9:24:25 SA)

Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(06/01/2017 9:27:03 SA)

Tin mới nhất

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân(13/12/2018 10:13:18 SA)

Vận động, đoàn kết nông dân trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước(13/12/2018 9:45:26 SA)

Để quy định trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống(06/12/2018 9:07:01 SA)

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng họp phiên đầu tiên (06/12/2018 8:42:09 SA)

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2018(29/11/2018 1:59:51 CH)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này