Trang chủ Trang Đảng uỷ khối doanh nghiệp Văn bản Trung ương

Tin liên quan

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII(05/06/2018 9:01:46 SA)

Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới(28/05/2018 3:16:01 CH)

Thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Chấp hành Trung ương V/v tiếp tục thực hiện kết luận số 80/KL-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa X(28/05/2018 4:20:29 CH)

Kết luận số 29-KL/TW ngày 31/01/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân(28/05/2018 4:11:20 CH)

Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW, ngày 16/4/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Khóa XII “về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy, vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(28/05/2018 4:01:46 CH)

Tin mới nhất

Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay (19/07/2018 9:49:11 SA)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020(18/07/2018 8:25:23 SA)

Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, trật tự; quyền hạn gắn liền với trách nhiệm; lợi ích đi đôi với nghĩa vụ(17/07/2018 10:59:11 CH)

Làm thế nào để Việt Nam có thể thành công trong cách mạng công nghiệp 4.0 (17/07/2018 10:54:41 CH)

Không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp (05/07/2018 3:59:47 CH)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này