Trang chủ Trang Đảng uỷ khối doanh nghiệp Tin tức

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh
(Ngày đăng :20/12/2019 9:46:01 SA)

(laichau.gov.vn) Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp được tăng cường, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ khối.

Năm 2019, Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện kiểm tra chuyên đề 08 tổ chức đảng và 57 đảng viên, giám sát chuyên đề 05 tổ chức đảng và 56 đảng viên. UBKT các cấp trong Đảng bộ khối kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên, kết luận tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra vi phạm về nội dung được kiểm tra, yêu cầu tổ chức đảng đánh giá lại việc xếp loại đảng viên năm 2018 theo thẩm quyền, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; giám sát chuyên đề đối với 08 tổ chức đảng và 04 đảng viên; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 09 tổ chức đảng; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 08 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp đảng phí và quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi hoạt động công tác đảng đối với 08 tổ chức đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ khối đã thi hành kỷ luật 08 đảng viên vi phạm, trong đó: 07 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3); 01 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm); theo dõi đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 01 đảng viên; đình chỉ chức vụ bí thư chi bộ đối với 01 đảng viên.

 

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ khối còn có những hạn chế, khuyết điểm như: Việc theo dõi, hướng dẫn xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có lúc, có việc chưa sát sao; còn có cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cơ sở triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề chậm so với chương trình, kế hoạch đề ra; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chưa toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng...

 

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2020 là:

 

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", xử lý kịp thời các hành vi vi phạm để răn đe và giáo dục.

 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp trên các vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

Tin liên quan

Đại hội điểm Đảng bộ Công ty Xăng dầu Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(29/02/2020 8:32:19 SA)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020(10/01/2020 10:02:57 SA)

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh(20/12/2019 9:45:13 SA)

Chương trình Thiện nguyện mùa đông năm 2019 của Agribank Lai Châu(13/12/2019 10:51:28 SA)

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thành công Hội thi “kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019(16/09/2019 8:26:58 SA)

Tin mới nhất

Đại hội điểm Đảng bộ Công ty Xăng dầu Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(29/02/2020 8:32:19 SA)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020(10/01/2020 10:02:57 SA)

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh(20/12/2019 9:45:13 SA)

Chương trình Thiện nguyện mùa đông năm 2019 của Agribank Lai Châu(13/12/2019 10:51:28 SA)

Công văn 933-CV/BTGTU, ngày 12/9/2019 Của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III(25/10/2019 2:52:28 CH)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này