Trang chủ Trang Đảng uỷ khối doanh nghiệp Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020
(Ngày đăng :10/01/2020 12:00:00 SA)


Các đại biểu dự Hội nghị

(laichau.gov.vn) Ngày 8/01, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Lý Công Hà, Nguyễn Thái Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các đồng chí ủy viên UBKT Đảng ủy.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe các nội dung: dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương; báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2019; thông báo quyết định phân loại các tổ chức đảng và tập thể cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở năm 2019; công tác thi đua khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019; quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh…

Hội nghị giao ban Đảng ủy khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc lần thứ XVIII, năm 2019 tại Lai Châu

 

Báo cáo đánh giá năm 2019, Đảng ủy khối và cấp ủy của các chi, đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đề ra, có nhiều doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, Đảng bộ đã tổ chức thành công Hội nghị giao ban Đảng ủy khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc lần thứ XVIII, năm 2019 tại Lai Châu; tổ chức thành công Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong Khối vẫn còn gặp nhiều khó khăn: các công ty hoạt động kinh doanh nhỏ, lẻ; một số doanh nghiệp mới cổ phần hóa, chuyển đổi hình thức sở hữu, mô hình hoạt động; nhiều loại hàng hóa cạnh tranh cao trên thị trường, thiên tai...

 

Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

 

Định hướng thảo luận tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy đánh giá những mặt đã làm được và những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, nghị quyết của Trung ương; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, cơ quan UBKT Đảng ủy; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối; việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, chấp hành quy chế, tham gia hội nghị của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội của các cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai các hoạt động tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng (nhất là đại hội điểm trong tháng 02/2020 của 02 chi, đảng bộ cơ sở: Chi bộ NH TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu, Đảng ủy Công ty Xăng dầu Lai Châu); hiệu quả của việc ký kết sử dụng hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp trong Khối (các sản phẩm của Công ty CP chè Lai Châu, Công ty cổ phần nước sạch, Công ty Điện lực; các dịch vụ của Ngành ngân hàng; dịch vụ của Bưu điện, Công ty viễn thông Lai Châu)… các đại biểu đã tập trung thảo luận, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và đề nghị Thường trực Đảng ủy chủ động hơn nữa trong nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, qua đó đề xuất ý kiến với Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Đảng uỷ, trực tiếp là Văn phòng Đảng ủy tiếp thu, hoàn thiện và ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình của Đảng bộ Khối.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Bí thư Đảng ủy đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020, bám sát các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch của tỉnh, của ngành; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với Đảng bộ khối Doanh nghiệp, tiếp tục tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các thủ tục hành chính, giải pháp đầu tư, thu hút nhân lực, nguồn vốn cho doanh nghiệp. Kịp thời xây dựng bổ sung vào phương án sản xuất, kinh doanh theo hướng đổi mới nâng cao năng suất lao động, lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp, tìm kiếm thị trường mới, tăng cường liên doanh liên kết, thu hút đầu tư. Phấn đấu năm 2020, các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tăng cường nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ; đặc biệt là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Kế hoạch 104-KH/ĐUK, ngày 15/7/2019 về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo quy định; đảm bảo việc mở các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đã đề ra; xây dựng, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm tốt công tác an sinh xã hội.

 

Cũng tại hội nghị, Đảng uỷ đã tặng Giấy khen cho 04 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019 và 06 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015 - 2019)./.

 

Tin liên quan

Đại hội điểm Đảng bộ Công ty Xăng dầu Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(29/02/2020 8:32:19 SA)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020(10/01/2020 10:02:57 SA)

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh(20/12/2019 9:45:13 SA)

Chương trình Thiện nguyện mùa đông năm 2019 của Agribank Lai Châu(13/12/2019 10:51:28 SA)

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thành công Hội thi “kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019(16/09/2019 8:26:58 SA)

Tin mới nhất

Đại hội điểm Đảng bộ Công ty Xăng dầu Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(29/02/2020 8:32:19 SA)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020(10/01/2020 10:02:57 SA)

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh(20/12/2019 9:45:13 SA)

Chương trình Thiện nguyện mùa đông năm 2019 của Agribank Lai Châu(13/12/2019 10:51:28 SA)

Công văn 933-CV/BTGTU, ngày 12/9/2019 Của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III(25/10/2019 2:52:28 CH)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này